Youmo.se – ny digital ungdomsmottagning

På den nya sajten Youmo.se finns flerspråkig information för ungdomar som är nya i Sverige om bland annat könsstympning, psykisk ohälsa, sex och relationer.

Youmo.se är en ny digital ungdomsmottagning

På den nya sajten Youmo.se finns flerspråkig information för ungdomar som är nya i Sverige om bland annat könsstympning, psykisk ohälsa, sex och relationer.

Sedan tidigare finns UMO.se en digital ungdomsmottagning där unga kan få svar på frågor om bland annat kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, självkänsla, alkohol och droger.

Nu finns även Youmo.se, en ny sajt om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. På sajten finns texter, filmer och bilder som besvarar frågor om kroppen, kärlek och vänskap, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet på arabiska, dari, somaliska, tigrinja och lätt svenska.

Både UMO och Youmo ägs gemensamt av alla landsting och regioner i Sverige.

Trygg plats med pålitliga svar 
Youmo.se har byggts som en systersajt till UMO.se där man enkelt kan välja språk. Merparten av innehållet är material som finns på UMO.se idag och som skrivits om till lätt svenska och sedan översatts till de fyra språken. Likt UMO.se har innehållet tagits fram i nära samarbete med unga själva och yrkesgrupper som möter dem, till exempel personal på landets ungdomsmottagningar.

Youmo ska fungera som en trygg plats med pålitliga svar för unga. All fakta och alla översättningar på sajten är granskade och kvalitetssäkrade i flera led.

– Jag hoppas att youmo.se blir en plats där unga får svar på sina allvarliga, nyfikna och livsviktiga frågor, säger Lotta Nordh Rubulis, projektledare för Youmo.

Fakta
UMO.se är en sajt om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO och Youmo ägs gemensamt av alla landsting och regioner i Sverige.

UMO.se
Youmo.se

Tillbaka till nyhetslistan