VLL Innovation AB

Högre kvalitet, effektivitet och nytta. Partnerskap mellan landstingets nya bolag VLL Innovation AB och industrin ska ge nya metoder, smarta arbetssätt och produkter. Med bättre behandling och vård ska värdet för patienten öka.

VLL Innovation AB ska vara ett stöd för att identifiera behov som finns i Västerbottens läns landsting. I partnerskap med företag ska vi utveckla, testa, införa och utvärdera innovationer. På så vis bidrar vi till att uppfylla landstingets mål.

Målet är att skapa värden för landstinget genom högre kvalitet, effektivitet och nytta för patienten. Med nya metoder, arbetssätt och produkter ska behandling och vård förbättras kontinuerligt.

VLL Innovation AB bildades 2015, ägs av Västerbotten läns landsting och är en del av landstingets verksamhet. Under 2017 pågår processen att skapa modeller för hur man upphandlar innovativa processer och avtalar om ersättning. I ett landsting där kommunallagar styr är det viktigt med tydliga ramar och avtal för hur man fördelar värde – en ”winwin-effekt” för båda parter.

Vinsten är nytta för patienten

Värde för Västerbottens läns landsting handlar inte om att göra vinst utan om nytta för patienten. Tanken är att ljusa idéer, smarta arbetssätt och mobila lösningar gör vården mer tillgänglig och jämlik och på så vis också mer nyttig och hälsosam.

Vägen dit handlar om att ge bolaget en tydlig struktur så att man kan bygga partnerskap på lång sikt. Det handlar också om att långsiktigt och ekonomiskt hållbart finansiera inkubatorer, science parker och andra strategiskt viktiga satsningar.


Kontakt

Robert Winroth
Styrelseordförande, VLL Innovation AB
E-post: robert.winroth@vll.se
Telefon: 090-785 73 39
Mobil: 070-182 00 08