Vad har betydelse för hälsan över livet?

Om hur villkoren under olika perioder i livet påverkar vår psykiska hälsa handlar morgondagens Lärande lunch i Umeå.

De som pratar är Anne Hammarström, professor i socialmedicin och distriktsläkare och Bruno Hägglöf, professor i barnpsykiatri.

Den Lärande lunchen hålls på Frälsningsarmén, snett emot Sagateatern, på Kungsgatan 47 B i centrala Umeå. Föredraget startar kl. 12.15 och pågår i 20 minuter. Efteråt finns det tid för frågor.

Kan du inte komma? Det ordnar sig ändå. Alla lunchföredrag i Umeå spelas nämligen in, så efter några dagar kan du både se och höra dem här på landstingets webbplats.

Lärande luncher i Umeå

De populära lunchföredragen startade i Umeå hösten 2007 och är ett samarbete mellan landstinget och den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Tillbaka till nyhetslistan