Ansökan Visionsmedel för 2018 södra Lappland

Frivilliga organisationer i södra Lappland har möjlighet att söka bidrag från Västerbottens läns landsting för att främja folkhälsan.

Föreningar kan söka pengar för sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt de prioriterade område/områden som Nämnden för folkhälsa och primärvård beslutat för 2018 med utgångspunkt i fullmäktiges riktade uppdrag för året. För 2018 har nämnden beslutat att prioritera aktiviteter och projekt som riktas mot integration.

Medel om max 30 000 kr kan erhållas i Visionsmedel.

I ansökan önskas svar på följande frågor:

  • Vad ska ni göra?
  • Varför vill ni göra det?
  • Vilka är er målgrupp?
  • Hur anknyter det till det prioriterade området?

En enkel budget för planerade aktiviteter/projekt ska bifogas i ansökan. Om det finns annan finansiering ska detta framgå i ansökan.

Beslut om beviljat bidrag

Inkomna ansökningar bereds av Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland som beslutar om fördelning av medel vid sammanträde under våren. Därefter skickas beslut ut till respektive förening.

Uppföljning

Skriftlig redovisning om genomförda insatser skickas in till Västerbottens läns landsting senast 31 januari nästkommande år (om inte annat överenskommits).

Är det något ni funderar över hör gärna av er till annelie.bygden@vll.se, telefon: 0950-39465.

Kom ihåg att fylla i alla uppgifter!

Ansökan ska vara landstinget tillhanda senast den 31 mars.