Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter som träffas en dag per månad. Under landstingsstyrelsens finns ett arbetsutskott som ansvarar för beredning av ärenden till styrelsen.

Presidium

 

Ordförande (landstingsråd)
Peter Olofsson (S)

Kontaktuppgifter till Peter Olofsson

1:e vice ordförande (landstingsråd)
Nicklas Sandström (M)

Kontaktuppgifter till Nicklas Sandström

2:e vice ordförande (landstingsråd)
Liselotte Olsson (V)

Kontaktuppgifter till Liselott Olsson

 


Kontakt

Maria Sterner
Sekreterare
E-post: maria.sterner@vll.se