Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för Västerbottens läns landsting, exemplevis landstingets mål, budget och skattesats. Ledamöterna består av 71 folkvalda politiker.

Hur ledamöternas mandat fördelas i landstingsfullmäktige styrs ytterst av västerbottningarna själva via allmänna val var fjärde år. Det senaste valet resulterade i att åtta politiska partier representeras: Socialdemokraterna 30 mandat, Moderaterna 9, Vänsterpartiet 9, Centerpartiet 6, Liberalerna 6, Kristdemokraterna 4, Miljöpartiet 4 och Sverigedemokraterna 3 mandat. Ledamöterna träffas cirka fem gånger varje år.

Presidium

Ordförande
Nina Loughlin (S)

Kontaktuppgifter till Nina Loughlin

1:e vice ordförande
Ing-Marie Westh (FP)

Kontaktuppgifter till Ing-Marie Westh

2:e vice ordförande
Roger Marklund (S)

Kontaktuppgifter till Roger Marklund 

 


Kontakt

Sofia Jonsson
Sekreterare
E-post: sofia.c.jonsson@vll.se