Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden samordnar landstingets angelägenheter inom områdena sjukhusvård och tandvård. Nämnden är landstingets hälso-och sjukvårdsnämnd enligt hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdsnämnd enligt tandvårdslagen.

Nämnden har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheten inom hela länet och ansvarar för behovsstyrning och produktionsstyrning inom sjukhusvård och tandvård. Nämnden har också ett ansvar för att hälso- och sjukvården tas tillvara som regional tillväxtfaktor. Nämnden har 13 ledamöter som träffas en gång per månad. Nämndens presidium består av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande. Dessa utgör även nämndens arbetsutskott.

Presidium och arbetsutskott

 

Ordförande (landstingsråd)
Karin Lundström (S)

Kontaktuppgifter till Karin Lundström

1:e vice ordförande
Daniel Öhgren (C)

Kontaktuppgifter till Daniel Öhgren

 

2:e vice ordförande
Jonas Karlberg (V)

Kontaktuppgifter till Jonas Karlberg

 


Kontakt

Anu Janhunen
Sekreterare
E-post: anu.janhunen@vll.se