Styrelser och nämnder

Västerbottens läns landsting är en politiskt styrd organisation. Ytterst styrs verksamheten av västerbottningarna själva genom allmänna politiska val.

I landstingets styrelser och nämnder tas politiska beslut om verksamhetens mål, inriktning och budget.

I navigeringsmenyn finns information om de politiska organen och kontaktinformation. Du kan också läsa protokollen och ta del av föredragningslistor inför sammanträdena.