Fördjupade granskningar

Här kan du ladda ned 2018 års fördjupade granskningar. Revisionskontoret publicerar revisorernas missiv och ett sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

Nr 1/2018 Uppföljande granskning av landstingets ärendeberedning