Nyheter

Här kan du läsa senaste nytt i förberedelserna inför bildandet av regionkommun 2019.

23 nov 2017

Förtroendemannaorganisation för 2019-2022 beslutad

Landstingsfullmäktige har nu beslutat, i enlighet med landstingsstyrelsens förslag, om ny förtroendemannaorganisation för mandatperioden 2019-2022 samt struktur för förvaltningsorganisation.

Läs mer i sammanfattningen från landstingsfullmäktige 21-22 november

Fastställd politisk organisation 2019-2022

31 okt 2017

Förslag på ny organisation

I september lämnade landstinget in ansökan till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet och bilda regionkommun. Med anledning av detta har det varit nödvändigt att göra en översyn av nuvarande förtroendemannaorganisation och förvaltningsorganisation inför den nya mandatperioden. Översynen har gjorts med utgångspunkt i bildandet av en regionkommun men även erfarenheter från innevarande mandatperiod har vävts in. 

Landstingsstyrelsen föreslår nu landstingsfullmäktige en ny förtroendemannaorganisation samt förvaltningsorganisation. Samtidigt har även processen med att rekrytera en ny regiondirektör påbörjats. 

Läs mer i sammanfattningen från styrelsens sammanträde

 

3 okt 2017

Namn på den nya regionkommunen klart

Namnet för den nya regionkommunen blir Region Västerbotten. Det beslutade landstingsfullmäktige under sitt sammanträde den 3 oktober.

Det innebär att när Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman kommer organisationen, som tidigare föreslagits, att heta Region Västerbotten. Namnet följer den namnstandard som utvecklats för motsvarande myndigheter i Sverige. Som symbol föreslås en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings befintliga visuella profil och logotyp.

Underlag inför landstingsfullmäktiges beslut om namn

 

2 okt 2017

Debatt: Därför ansöker vi om att bilda regionkommun

Debattartikel om varför ansökan om regionkommun görs, undertecknad av Peter Olofsson (S), landstingsråd Västerbottens läns landsting samt Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten.

Läs hela debattartikeln

 

27 sept 2017

Ett steg närmare regionkommun 2019

Nu har landstingsstyrelsen formellt skickat in ansökan om att bilda regionkommun till regeringen. Om allt går enligt planerna fusionerar Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten till en ny regionkommun från den 1 januari 2019. Beslut väntas under våren 2018.

Läs mer

12 sept 2017

Den nya regionkommunen föreslås heta Region Västerbotten

När Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman, fusionerar, ska de värden som byggts upp i respektive organisation tas till vara och synliggöras.

Genom att välja namnet Region Västerbotten tillsammans med en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil och logotyp behålls kännetecken från båda organisationerna. Det innebär att medarbetare, patienter och samarbetspartners kan känna igen sig. Det skapar trygghet inte minst för landstingets tusentals patienter i kontakten med hälso- och sjukvården.

Region Västerbotten är också det logiska namnet på den nya regionkommunen om man tittar på den namnstandard som utvecklats för motsvarande myndigheter i Sverige. Av 14 regioner har tio valt den kombinationen av organisation + geografi.

Landstingsstyrelsen föreslår därför att landstingsfullmäktige beslutar att den nya organisationens nya namn blir Region Västerbotten och att den nya organisationen får en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil och logotyp. 

Landstingsstyrelsen fattade också beslut om skrivelsen för ansökan till regionkommun. Ansökan kommer att skickas in till regeringen senast 30 september 2017.

Underlag inför landstingsstyrelsens beslut om namn och ansökan

6 sept 2017

Den nya regionkommunen börjar ta form

Om allt går enligt planerna går Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten samman till en ny regionkommun 1 januari 2019.

Läs mer