Regionkommun 2019

Västerbottens läns landsting har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda regionkommun. Nu förbereder Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten för bildandet av en regionkommun i Västerbotten 1 januari 2019.

Idag hanteras de regionala utvecklingsfrågorna i Västerbotten inom regionförbundet, Region Västerbotten, och delvis också av Länsstyrelsen. Det kan till exempel röra sig om insatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Det är riksdagen som fattar beslut om det blir en regionkommun i länet. Om ansökan godkänns förs Västerbottens läns landsting, regionförbundet Region Västerbotten och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen i Västerbotten samman i en ny organisation, en regionkommun med ett direktvalt regionfullmäktige från och med valet 2018.

Regionbildningen ska stärka och utveckla Västerbotten

Sammanslagningen görs för att de båda organisationernas huvuduppdrag, regional utveckling och hälso- och sjukvård är beroende av varandra. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Västerbotten och vise versa.

Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och besöksnäring. En region ger också möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan med kommunerna.

En organisation med direktvalda politiker stärker också västerbottningarnas inflytande över länets utveckling.

Ansökan och beslut

I slutet av september 2017 skickade landstingsstyrelsen in ansökan om att bilda regionkommun till regeringen. Under tidig vår 2018 förväntas regeringen lägga en proposition och riksdagsbeslut förväntas komma innan sommaren.

Vill du veta mer?

I menyn till höger hittar du mer information om förberedelserna inför bildandet av en regionkommun.

Mer information finns även på Region Västerbottens webbplats