Region 2019

Den 1 januari 2019 kommer Västerbottens läns landsting att ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region tillsammans med regionförbundet Region Västerbotten.

Idag hanteras de regionala utvecklingsfrågorna i Västerbotten inom regionförbundet, Region Västerbotten, och delvis också av Länsstyrelsen. Det kan till exempel röra sig om insatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med nästa år ska överföras till samtliga landsting. Det innebär att Västerbottens läns landsting, regionförbundet Region Västerbotten och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen i Västerbotten går samman i en gemensam organisation, en region (även kallad regionkommun), med en gemensam politisk ledning 1 januari 2019. Den nya organisationen kommer att heta Region Västerbotten och ha ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling. Vill du veta mer om vad en region är och vad det innebär i Västerbotten kan du titta på den här filmen:

 

 

Regionbildningen ska stärka och utveckla Västerbotten

Sammanslagningen görs för att de båda organisationernas huvuduppdrag, regional utveckling och hälso- och sjukvård är beroende av varandra. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Västerbotten och vice versa.

Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och besöksnäring. En region ger också möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan med kommunerna.

En organisation med direktvalda politiker stärker också västerbottningarnas inflytande över länets utveckling.

Ansökan och beslut

I slutet av september 2017 skickade landstingsstyrelsen in ansökan om att bilda region till regeringen och i mars lade regeringen en proposition om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. I juni kom beslut från Riksdagen att det blir en region.

Vill du veta mer?

I menyn till höger hittar du mer information om förberedelserna inför bildandet av en region.

Mer information finns även på Region Västerbottens webbplats