Politik och insyn

Vi arbetar på uppdrag av dig som bor i Västerbottens län. Landstinget är en politiskt styrd organisation. Det innebär att du som invånare i Västerbotten är med och påverkar hur landstinget styrs genom att delta i valet till landstingsfullmäktige.