Patientskaderapporter

Lasaretten i Skellefteå och Lycksele använder sig av patientskaderapportering via e-post till länsmedier vid olyckor. För Norrlands universitetssjukhus gäller än så länge att växeln kopplar medier till aktuell avdelning vid förfrågningar om patienter.

Uppgifterna här gäller endast patienter som vårdas vid Skellefteå och Lycksele lasarett.

I korta drag innebär patientskaderapportering via e-post att vi skickar en rapport till samtliga lokala mediers redaktionsbrevlådor när en redaktion kontaktat sjukvården för att få en rapport. Varje rapport får ett eget nummer. Det numret anges när patientskaderapporten ska uppdateras. Spara därför rapporterna i några dagar. 

För detaljerad information, se Rutiner för massmedia. 

Olyckor har ofta ett allmänintresse och media har behov av att få information från sjukvården om de skadade. Sjukvården lämnar endast ut uppgifter som inte bryter mot sekretesslagen. Det innebär att Västerbottens läns landsting enbart lämnar ut ett begränsat antal uppgifter som alltid är avidentifierade. Andra uppgifter än dem som finns i patientskaderapporten lämnas inte ut. Annan information än den medicinska ges av polis eller räddningstjänst. 

Vid frågor om patientskaderapportering via e-post, se "Vanliga frågor och svar" eller kontakta landstingets pressansvariga.

Presskontakter

Lathund för skadegradering

  • Lindrig skada motsvarar till exempel sårskada eller fingerfraktur
  • Måttlig skada kan handla om hjärnskakning, arm- och underbensfraktur
  • Allvarlig skada kan innebära en allvarligare inre skada eller lårbensfraktur
  • Kritisk skada motsvarar livshotande skador.