Mediabank

Landstingets mediabank innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.

Bilderna är fria att använda i samband med redaktionell publicering om landstinget. Fotografens namn ska alltid anges. 

Sök bilder i mediabanken

Mer information

Har du frågor om bildbanken och dess bilder kontakta:

Jan Alfredsson, redaktör
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
telefon: 090-785 18 51
e-post: jan.alfredsson@vll.se

Bilden ovan, fotograf: Patrick Brandenstein/Västerbottens läns landsting.