Tjänstemannaledning

Här finns kontaktuppgifter till landstingsdirektören och till direktörerna för våra verksamhetsområden och staber.

Landstingsdirektör

Anders Sylvan
Landstingsdirektör
090-785 72 50, 072-707 72 50
anders.sylvan@vll.se 

Ulla-Britt Carlsson
Sekreterare i landstingets ledningsgrupp och till landstingsdirektören
090-785 73 49, 070-216 88 30
ullabritt.carlsson@vll.se 

Verksamhetsområden

Ann-Christin Sundberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetsområde Sjukhusvård
090-785 73 26, 070-514 45 32
annchristin.sundberg@vll.se 

Annika Nordin-Johansson
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetsområde Sjukhusvård
090-785 70 72, 070-290 63 08
annika.nordin.johansson@vll.se 

Jonas Claesson
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetsområde Sjukhusvård
090-785 72 55, 070-388 41 69
jonas.claesson@vll.se 

Ulf Olofsson
Servicedirektör
090-785 72 47, 070-690 72 47
ulf.olofsson@vll.se 

Håkan Larsson
Primärvårdsdirektör
090-785 70 71, 072-545 70 71
hakan.larsson@vll.se 

Per Tidehag
Tandvårdsdirektör
090-785 80 50, 070-3076257
per.tidehag@vll.se 

Sara Lewerentz
Digitaliserings- och teknikdirektör
090-785 72 15, 076-126 10 67
sara.lewerentz@vll.se

Staber

Margit Håkansson
Stabsdirektör ledningsstaben
090-785 74 48, 070-355 28 22
margit.hakansson@vll.se 

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
090-785 70 80, 070-285 57 96
katarina.e.holmgren@vll.se 

Daniel Strömberg
Tf HR-direktör
090-785 73 14, 070-311 95 79
daniel.stromberg@vll.se

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
090-785 72 23, 070-240 91 55
malin.aberg@vll.se 

Mikael Wiberg
Forsknings- och utbildningsdirektör
090-785 28 16, 070-576 06 52
mikael.wiberg@vll.se