Utbildningstandvård

Utbildningstandvården ansvarar för den kliniska utbildningen av tandläkare och tandhygienister, samt medverkar i den kliniska forskningen. Basenheten har också ansvar för landstingets åtagande i utbildningen av tandsköterskor.

Utbildningstandvården 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Utbildningstandvården på Tandläkarhögskolan?

Utbildningstandvården Tandläkarhögskolan 1177.se

Studenter som utbildar sig till tandläkare och tandhygienister börjar i mitten av utbildningen att utföra tandvård på patienter. Det sker under handledning av tandläkare och tandhygienister, som också är lärare.

Inom Utbildningstandvården bedrivs även tandvård inom cariologi och oral diagnostik, samt inom tandläkarutbildningen inom ämnet materialvetenskap.


Kontakt

Per Erik Legrell
Verksamhetschef Specialisttandvården, tf v.chef Utbildningstandvården
E-post: pererik.legrell@vll.se
Telefon: 090-785 61 73
Maria André
Avdelningschef
E-post: maria.andre@vll.se
Ingela Fällman
Avdelningschef
E-post: ingela.fallman@vll.se
Nick Armstrong
Sektionsledare
E-post: nick.armstrong@vll.se
Mobil: 070-786 06 56
Jessica Rankinen
Sektionsledare
E-post: jessica.rankinen@vll.se
Mobil: 070-606 88 93
Linda Riback
Sektionsledare
E-post: linda.riback@vll.se
Telefon: 090-785 60 37