Sjukhustandvård

Under uppbyggnad

Sjukhustandvården 1177 vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till på Sjukhustandvården vid Tandläkarhögskolan?

Sjukhustandvården Tandläkarhögskolan 1177.se

Ämnesansvarig:
Helen Harnesk-Nygren, sjukhustandläkare
E-post:helen.harnesk.nygren@vll.se


Vårdadministratör:
Marie Nystedt (marie.nystedt@vll.se)

Postadress
Sjukhustandvård
Specialisttandvård
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå

Verksamhetsbeskrivning

  • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

  • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

  • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

  • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

  • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa landstingsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.

Kontakt

Per Erik Legrell
Verksamhetschef Specialisttandvården, tf v.chef Utbildningstandvården
E-post: pererik.legrell@vll.se
Telefon: 090-785 61 73
Inger Risslén
Avd chef Sjukhustandvård o Cariologi
E-post: inger.risslen@vll.se
Telefon: 090-785 6128