Oral diagnostisk radiologi

Vid specialistkliniken för oral diagnostisk radiologi gör vi specialiserade röntgenundersökningar av tänder och käkar. Vi undersöker också närliggande områden som munhåla, svalg och spottkörtlar. Vissa typer av undersökningar utför vi i samarbete med röntgenavdelningen på Norrlands universitetssjukhus.

Oral diagnostisk radiologi 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Oral diagnostisk radiologi - Röntgen på Tandläkarhögskolan?

Oral diagnostisk radiologi Tandläkarhögskolan 1177.se

För att förbättra tillgängligheten i hela Västerbotten utförs även undersökningar vid Folktandvården City i Skellefteå, samt vid lasarettet i Lycksele. Bilderna analyseras sedan  i Umeå via landstingets interna datanät.

Akuta fall tar vi emot omedelbart vid vår klinik, medan övriga erbjuds undersökning inom tre till sex veckor.
 
Vi samverkar med Umeå universitet i grund- och vidareutbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete. Det innebär att patienter hos oss även kan bli erbjudna att få undersökningen utförd av student, då till en lägre kostnad.

Ämnesansvarig:
Fredrik Bryndahl, övertandläkare
E-post: fredrik.bryndahl@vll.se


Postadress
Specialisttandvården
Oral diagnostisk radiologi
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå

 

Verksamhetsbeskrivning

  • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

  • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

  • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

  • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

  • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa landstingsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.

Kontakt

Per Erik Legrell
Verksamhetschef Specialisttandvården, tf v.chef Utbildningstandvården
E-post: pererik.legrell@vll.se
Telefon: 090-785 61 73
Elisabeth Holmström
Avdelningschef
E-post: elisabeth.holmstrom@vll.se
Telefon: 090-785 61 81
Mobil: 070-383 74 40