Cariologi

Cariologi är ett område inom tandvården som arbetar med att förebygga och behandla kariessjukdom, hål i tänderna. På Cariologi tar vi även emot patienter som har särskild risk att utveckla kariessjukdom och därför har behov av särskilt stöd.

Utbildningstandvården 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Utbildningstandvården på Tandläkarhögskolan?

Utbildningstandvården Tandläkarhögskolan 1177.se

När patienten kommer till oss undersöks det om dennes tänder är drabbade av karies och vilka orsaker som gör att just patienten utvecklar hål. Behandlingen består av att mindre hål styrs till att läka ut och att större hål restaureras med moderna tandvävnadsbevarande tekniker.

Vi fungerar också som konsulter för allmäntandvården. Till oss kommer du efter remiss från din tandläkare eller läkare.

 

Ämnesansvarig

Urika Funegård
Övertandläkare
E-post: ulrika.funegard@vll.se

Postadress

Cariologi
Specialisttandvård
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå

 

Verksamhetsbeskrivning

  • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

  • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

  • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

  • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

  • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa landstingsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.

Kontakt

Per Erik Legrell
Verksamhetschef Specialisttandvården
E-post: pererik.legrell@vll.se
Mobil: 070-615 61 73
Telefon: 090-785 61 73
Inger Risslén
Avd chef Sjukhustandvård o Cariologi
E-post: inger.risslen@vll.se
Telefon: 090-785 6128