Specialisttandvården

Specialisttandvården inom Västerbottens läns landsting tar emot remitterade patienter som vanligtvis har komplicerade eller särskilda vårdbehov. Oftast krävs mer omfattande utredning, planering och behandling av dessa patienter.

Våra kliniker inom specialisttandvården