Ledningsstab

Ledningsstaben ansvarar för att beredningen av ärenden är så korrekt att tjänstemannaledning och politisk ledning har bra underlag för sina beslut, så att de blir välgrundade och transparenta. Vi driver strategisk och övergripande kvalitetsutveckling och vi är ett stöd för organisationen i genomförande av förbättringar.

I ledningsstaben finns kompetens inom följande områden: folkhälsoarbete, patientsäkerhet, chefläkarfunktion, kunskapsstyrning, jämställdhet, försäkringsmedicin, kris och beredskap, beställning och uppföljning av Hälsoval, juridik, PUL, bedömningstandvård, kollektivtrafik, kommunal samverkan, privata vårdgivare, kvalitetsledning och förbättringskunskap, nämndsadministration inklusive utredning och ärendeberedning, diarium, smittskydd och övergripande läkemedelsfrågor.

Kontakta oss

Stabsdirektör, Ledningsstab

Margit Håkansson
Telefon: 090-785 74 48
Mobil: 070-355 28 22
E-post: margit.hakansson@vll.se

Enhetschef, Folkhälsa

Maria Falck
Telefon: 090-785 71 93
Mobil: 070-647 69 66
E-post: maria.falck@vll.se

Enhetschef, Memeologen

Anders Edström
Telefon: 0910-77 07 62
Mobil: 070-600 06 98
E-post: anders.edstrom@vll.se

Enhetschef, Vård och kvalitet

Solveig Hällgren
Telefon: 090-785 73 01
Mobil: 076-805 40 91
E-post: solveig.hallgren@vll.se

Enhetschef, Kanslienhet

Sofia Jonsson
Telefon: 090-785 73 07
Mobil: 070-622 98 09
E-post: sofia.c.jonsson@vll.se

Enhetschef, Beställning, samverkan och juridik

Marika Nordmark
Telefon: 090-785 73 81
E-post: marika.nordmark@vll.se

Verksamhetschef, Smittskyddsenhet

Stephan Stenmark
Telefon: 090-785 14 00
Mobil: 070-969 51 40
E-post: stephan.stenmark@vll.se

Verksamhetschef, Läkemedelscentrum

Marit Danell Boman
Telefon: 090-785 39 15
Mobil: 070-525 74 40
E-post: marit.danell.boman@vll.se

Verksamhetschef, Regionalt cancercentrum Norr, RCC Norr

Beatrice Melin
Telefon: 090-785 13 59
Mobil: 073-091 80 28
E-post: beatrice.melin@umu.se

Adress

Västerbottens läns landsting
Ledningsstab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå


Kontakt

Margit Håkansson
Stabsdirektör
E-post: margit.hakansson@vll.se
Telefon: 090-785 74 48