Särskilt stöd och habilitering för vuxna

Personer som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och har svårt att få sin vardag att fungera kan ansöka om insatser från enheten Särskilt stöd och habilitering för vuxna. Stödet har fokus på funktionsnedsättningen och dess konsekvenser och kan ges till personen själv och/eller omgivningen.

Vuxenhabilitering på 1177 Vårdguiden

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till vuxenhabiliteringen i Västerbotten?

Hitta vård på 1177.se

Särskilt stöd och habilitering är en länsövergripande specialistverksamhet och finns i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina. Personalen består av till exempel kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer.

Särskilt stöd och habilitering för vuxna erbjuder:

  • Särskilda habiliteringsinsatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)
  • Råd och stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ansökningsblanketter till habilitering och råd och stöd finns under respektive mottagning på 1177.se. 

Ansökningar och frågor om ansökningar ställs till:

LSS-handläggare
Särskilt stöd och habilitering för vuxna
Västra Norrlandsgatan 18 B, 3 tr
903 27 Umeå

Telefon: 090-785 74 49

Kontor för särskilt stöd och habilitering i länet

Umeå

Särskilt stöd och habilitering för vuxna
Västra Norrlandsgatan 18 B, 3 tr
903 27 Umeå

Telefon sekreterare: 090-785 71 21
Fax: 090-13 68 87

Skellefteå

Särskilt stöd och habilitering för vuxna
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

Telefon assistent: 0910-77 49 30
Fax: 0910-77 49 32 

Lycksele

Särskilt stöd och habilitering för vuxna
Johan Skyttes väg 6 (Stenbergska hälsocentral)
921 24 Lycksele

Telefon assistent: 0950-393 65

Vilhelmina

Särskilt stöd och habilitering för vuxna
Volgsjövägen 24
912 34 Vilhelmina

Telefon: 0940-126 60, 0940-121 57
Fax: 0940-12220 

Kansli

Besöksadress

V Norrlandsgatan 18B
903 27 Umeå 

Postadress

Västerbottens läns landsting
Kansli Särskilt stöd och habilitering för vuxna
V Norrlandsgatan 18 B
903 27 Umeå