Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten

Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten innefattar Audiologi, Käkkirurgi, Logopedi, Neurofysiologi, Neurokirurgi, Neurologi, Neurorehabilitering, Smärtrehabilitering, Strokecenter samt Öron-näsa-hals.

Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till någon mottagning eller vårdavdelning inom Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten?

Hitta vård på 1177.se

Till Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten remitteras patienter från hela norra sjukvårdsregionen med behov av högspecialiserad vård inom neuroområdet. Här bedrivs också länssjukvård och omfattande forsknings- och undervisningsuppdrag med nära anknytning till enheten för klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet.

Den bärande tanken i enheten är att utveckla och samla spetskompetens inom neurområdet för att ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och god vård inom området. Stereotaktisk neurokirurgi är ett av sjukhusets spetskompetensområden och vi har hög nationell och internationell kompetens inom flera områden.

I en nationell jämförelse är Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten också framgångsrikt i behandlingen av MS, PS, ALS, HC och stroke. Och när det gäller avancerad ryggkirurgi har neurokirurgiska kliniken ett för Sverige unikt samarbete med ortopediska kliniken på sjukhuset.

Profilområdet Stereotaktisk funktionell neurokirurgi

Kontakta Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten

Är du patient? Välkommen att kontakta oss med e-tjänster eller telefonnummer som du hittar på 1177 Vårdguiden.

Postadress

Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå


Kontakt

Hans Lindsten
Verksamhetschef
E-post: hans.lindsten@vll.se
Telefon: 090-785 36 93
Mona Jakobsson
Biträdande verksamhetschef
E-post: mona.jakobsson@vll.se
Peter Lindvall
Medicinsk chef, Neurokirurgi
E-post: peter.lindvall@vll.se
Johan Jacobsson
Medicinsk chef, Neurologi
E-post: johan.jacobsson@vll.se
Carina Lundqvist
Medicinsk chef, Käkkirurgen
E-post: carina.lundqvist@vll.se
Anna Saric
Medicinsk chef, Smärtrehabilitering
E-post: anna.saric@vll.se
Sofie Jacobsson
Medicinskt ledningsansvar Neurorehabilitering
E-post: sofie.jacobsson@vll.se
Lena Asplund
Avdelningschef, ÖNH Läkare
E-post: lena.asplund@vll.se
Anna Greus
Avdelningschef, Käkkirurgen
E-post: anna.greus@vll.se
Victoria Popovac-Lindström
Avdelningschef, Smärtrehab
E-post: victoria.popovac@vll.se
Jenni Moberg
Avdelningschef, Neurokirurgavdelning-NIVA
E-post: jenni.isberg@vll.se
Linda Stefanutti
T.f Avdelningschef, Neurokirurgavdelning-NIVA
E-post: linda.stefanutti@vll.se
Gunilla Janzén
T.f Avdelningschef, Neurorehab Sävar
E-post: gunilla.janzen@vll.se
Evy Andersson
Avdelningschef, Neurorehab Nus
E-post: evy.andersson@vll.se
Maria Möller
Avdelningschef, Neurologavdelning
E-post: maria.moller@vll.se
Marianne Spångberg
Avdelningschef, Neurocentrumsmottagning, Klin Neurofyslab
E-post: marianne.spangberg@vll.se
Monika Olofsson
Avdelningschef, Strokecenter
E-post: monika.olofsson@vll.se
Alexandra Rönnlund-Ruth
Avdelningschef, Logopedi
E-post: alexandra.ronnlund.ruths@vll.se
Majvor Edlund
Avdelningschef, Öronmottagningen
E-post: majvor.edlund@vll.se
Linda Fromheden
Avdelningschef, Hörcentralen
E-post: linda.fromheden@vll.se
Elisabeth Hald
Avdelningschef, skrivenhet
E-post: elisabeth.hald@vll.se
Siw Källberg
Chefsassistent
E-post: siw.kallberg@vll.se
Annelie Erixson
Klinikadministratör
E-post: annelie.erixson@vll.se
Ronny Stark
Klinikadministratör
E-post: ronny.stark@vll.se
Eva Lindgren
Systemsamordnare
E-post: ewa.k.lindgren@vll.se
Maria Fransson
Systemsamordnare
E-post: maria.fransson@vll.se
Oskar Edholm
Controller
E-post: oskar.edholm@vll.se
Maria Mukka
HR-partner
E-post: maria.mukka@vll.se