Medicincentrum Umeå

Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus ansvarar för specialiserad vård inom akutmedicin, allergimedicin, hormonsjukdomar, lungmedicin, mage-tarmmedicin, levermedicin och njurmedicin. Vi erbjuder också patienter från hela landet specialiserad vård vid Skelleftesjukan, familjär amyloidos med polyneuropati, FAP.

Medicincentrum på 1177 Vårdguiden

Är du patient och söker kontaktuppgifter till någon mottagning inom Medicincentrum Umeå?

Hitta vård på 1177.se

Kliniken består av fem sektioner:

  • endokrinologi
  • gastroenterologi inklusive FAP-teamet
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • ASA-sektion, inklusive medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA

Förutom öppenvård och slutenvård har kliniken också en dagvårdsenhet kopplad till lunggastroavdelningen.

På kliniken sker en stor mängd klinisk forskning inom flera olika områden. Bland annat ansvarar kliniken för Monica-studiens sekretariat och för kvalitetsregistret Riks-Stroke.

Profilområdet Kardiovaskulär genetik

Kontakta Medicincentrum

Postadress

Medicincentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

E-post för administrativa ärenden, ej patientuppgifter:

medicinkliniken.umeasjukvard@vll.se

Ledning

Verksamhetschef

Cecilia Mattsson
cecilia.mattsson@vll.se
090-785 84 02

Biträdande verksamhetschef

Annica Lind
annica.lind@vll.se
090-785 84 20

Chefsassistent

Kerstin Davis
kerstin.davis@vll.se
090-785 24 00

HR-partner

Johan Daunfeldt
johan.daunfeldt@vll.se
070-686 23 90

Controller

Erik Olsson
erik.olsson@vll.se 
070-461 10 29


Kontakt

Cecilia Mattsson
Verksamhetschef Medicincentrum Umeå
E-post: cecilia.mattsson@vll.se
Telefon: 090-785 84 02