Laboratoriemedicin

Inom Laboratoriemedicin har vi samlat en rad olika specialiteter. Vi har en tydlig regionprofil med en utvecklad samverkan inom norra regionen. Laboratoriemedicin finns i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund.

Inom Laboratoriemedicin finns fem kliniska specialiteter samlade; genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi samt patologi. Dessutom ingår Biobanken norr, Vävnadsinrättningen och Vårdhygien. Vi har en tydlig regionprofil med en utvecklad samverkan inom norra regionen. Vår forskningsaktivitet är hög och har en nära anknytning till enheter vid Umeå universitet.

Laboratoriet är modernt och effektivt med avancerad utrustning. Behovet av laboratoriemedicinsk kompetens ökar ständigt och vi utvecklar hela tiden nya metoder, analyser och snabbare och bättre analysutrustning. Ständiga förbättringar är ett ledord.

Jobba på Laboratoriemedicin

Postadress

Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post (inte patientärenden)

laboratoriemedicin@vll.se

För vårdgivare


Kontakt

Ewa Lassén
Verksamhetschef
E-post: ewa.lassen@vll.se
Telefon: 090-785 37 27
Mobil: 070-634 37 27