Kvinnoklinik Umeå

Vi erbjuder sjukvård för kvinnor med gynekologiska sjukdomar och förlossningsvård till gravida kvinnor i Umeå. Kvinnoklinken står också för den högspecialiserad vården i länet och hela norra sjukvårdsregionen.

Kvinnokliniken på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller närstående och söker kontaktuppgifter till vår mottagning, förlossning, BB eller vårdavdelning?

Hitta kvinnokliniken i Umeå på 1177.se

Inom enheten bedrivs avancerad tumörkirurgi och kliniken är den enda kvinnokliniken i norra sjukvårdsregionen med robotkirurgiverksamhet. Vi är även norra regionens centra för utredning, vård och behandling av riskgraviditeter och fosterdiagnostik.

På kliniken finns:

  • Gynekologisk mottagning
  • Specialistmödravård
  • Förlossningsavdelning
  • Gynekologisk vårdavdelning
  • BB och antenatalavdelning

Vi har ett framgångsrikt samarbete med Umeå universitet. Det pågår många forskningsprojekt både nationellt och internationellt inom vårt sjukvårdsområde vilket utvecklar verksamheten.

Vi följer obstetriska och gynekologiska kvalitetsindikatorer för god vård via nationella kvalitetsregister och åtgärdar avvikelser.

Vi medverkar också i universitetets grundutbildningar för studenter inom olika medicinska utbildningar. Vi vidareutbildar också olika personalkategorier inom vården.

Jobba hos oss på Kvinnokliniken i Umeå

Postadress

Kvinnokliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

E-post (inte patientärenden)

kvinnoklinik.umea@vll.se


Kontakt

Eva Innala
Verksamhetschef
E-post: eva.innala@vll.se
Evangelina Moraiti
Medicinsk chef gynekologi