Hjärtcentrum Umeå

Hjärtcentrum bedriver förebyggande vård, både för folkhälsa och för att förebygga återinsjuknande, sekundär prevention.

Hjärtcentrum på 1177 Vårdguiden

Här hittar du kontaktuppgifter till alla enheter på Hjärtcentrum.

Hjärtcentrum på 1177.se

Hjärtcentrum spelar en drivande roll för Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG, och driver frågor kring svaga patientgrupper och ojämlik vård.

Profilområdet Kardiovaskulär genetik

Inom Hjärtcentrum ryms de medicinska specialiteterna kardiologi, klinisk fysiologi med arytmienheten, thorax anestesi- och intensivvård, thoraxkirurgi och thoraxradiologi.

Jobba hos oss på Hjärtcentrum i Umeå

Kontakta oss 

Postadress

Hjärtcentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Telefon: 090-785 36 10 (chefssekreterare Eva Jonasson) Fax: 090-785 36 01

E-post för administrativa ärenden hjartcentrum.umea@vll.se

Ledning

Verksamhetschef: Magnus Hedström
Telefon: 090-785 36 00

Biträdande verksamhetschef: Carina Bäckman
Telefon: 090-785 23 82

Stab

Verksamhetsutvecklare: Karin Olsson
Telefon: 090-785 36 06

Chefssekreterare: Eva Jonasson
Telefon: 090-785 36 10

Personalspecialist: Elin Gustavsson
Telefon: 090-785 37 34

Vårdutvecklare: Janne Hentschel
Telefon: 090-785 36 60

Administratör: Stina Jacobsson
Telefon: 090-785 38 51

LSA, Crosshandledare: Eva Mäkitalo
Telefon: 090-785 36 25

Kardiologi

Medicinsk chef: Per Ottander
Telefon: 090-785 36 87

Avdelningschef: Gabriella Karlsson
Telefon: 090-785 36 54

Biträdande avdelningschef: Carl-Magnus Renström
Telefon: 090-785 36 68

 

Klinisk fysiologi med arytmienhet

Medicinsk chef: Johan Ljungberg
Telefon: 090-785 69 66

Arytmienhet, medicinsk chef: Folke Rönn
Telefon: 090-785 29 64

Avdelningschef: Karl-Gustav Forsberg
Telefon: 090-785 35 09

Biträdande avdelningschef: Niklas Wallenius

Hjärt-kärlmottagning inklusive sjukgymnastik

Avdelningschef: Marie Lidgren
Telefon: 090-785 36 05

Thoraxanestesi och intensivvård

Medicinsk chef: Fredrik Nyström
Telefon: 090-785 36 87

Avdelningschef THIVA: Jan Nordström
Telefon: 090-785 36 03

Biträdande avdelningschef THIVA: Susanne Sandström
Telefon: 090-785 84 93

Thoraxkirurgi- och operation

Medicinsk chef: Fredrik Holmner
Telefon: 090-785 36 58

Avdelningschef, thorax-operation och anestesi: Lena Lindholm
Telefon: 090-785 36 14

Avdelningschef, thorax vårdavdelning: Maria Sjöberg
Telefon: 090-785 36 02

Thoraxradiologi

Medicinsk chef: Johan Nilsson 
Telefon: 090-785 69 32

Biträdande avdelningschef: Carl-Magnus Renström
Telefon: 090-785 36 68