Hand- och plastikkirurgi Umeå

Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Umeå bedriver planerad verksamhet med nybesök och återbesök samt jourverksamhet dagtid.

Hand- och plastikkirurgisk klinik på 1177 Vårdguiden

Här hittar du kontaktuppgifter till hand- och plastikkirurgiska kliniken på 1177.se.

Hand- och plastikkirurgisk klinik på 1177.se

Handkirurgin och plastikkirurgin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är regionspecialitet inom den norra regionen.

Här finns också ett plexusteam med nationellt ansvar för behandling av svåra nervskador i plexus brachialis (nerverna till hand och arm).

Vårt upptagningsområde som specialistklinik omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Postadress

Hand- och plastikkirurgisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post, ej patientrelaterade ärenden

hpl.umea@vll.se


Kontakt

Per Wahlström
Verksamhetschef
E-post: per.wahlstrom@vll.se
Telefon: 090- 785 32 42
Annika Andersson
Chefsassistent
E-post: annika.h.andersson@vll.se
Mikael Wiberg
Forsknings- och utbildningsdirektör, professor i handkirurgi
E-post: mikael.wiberg@vll.se
Telefon: 070-576 06 52
Charlotta Erkheikki
HR-partner
E-post: charlotta.erkheikki@vll.se
Telefon: 090-785 46 63