Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionsnedsättningar.

Barn- och ungdomshabilitering på 1177 Vårdguiden

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten?

Hitta vård på 1177.se

Insatser och stöd ska minska eller kompensera för funktionsnedsättning och bidra till delaktighet i samhället. Vi arbetar hälsofrämjande och förebygger ohälsa genom att stärka barnet i att utveckla egen förmåga och genom att ge riktat stöd till föräldrar och närstående.

Ansökningsblanketter till habilitering och råd och stöd finns under respektive mottagning på 1177.se. 

Kontakta oss

E-post för administrativa ärenden: barnochungdomshabiliteringen@vll.se

Umeå

Barn- och ungdomshabilitering Umeå

Avdelningschef Susan Andersson, telefon: 090-785 42 35, e-post: susan.andersson@vll.se

Avdelningschef Ulrika Wennmark, telefon: 090-785 42 05, e-post: ulrika.wennmark@vll.se

Ungdom- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå

Avdelningschef Viveka Dahlberg, telefon: 090-785 71 26, e-post: viveka.dahlberg@vll.se

Lycksele

Barn- och ungdomshabiliteringen

Avdelningschef Sara Frank, telefon: 0950-393 63, e-post: sara.frank@vll.se

Skellefteå

Barn- och ungdomshabiliteringen

Avdelningschef Karin Åberg, telefon: 0910-77 07 23, e-post: karin.aberg@vll.se