Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionsnedsättningar.

Barn- och ungdomshabilitering på 1177 Vårdguiden

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten?

Hitta vård på 1177.se

Insatser och stöd ska minska eller kompensera för funktionsnedsättning och bidra till delaktighet i samhället. Vi arbetar hälsofrämjande och förebygger ohälsa genom att stärka barnet i att utveckla egen förmåga och genom att ge riktat stöd till föräldrar och närstående.

Ansökningsblanketter till habilitering och råd och stöd finns under respektive mottagning på 1177.se. 

Kontakta oss

E-post: barnochungdomshabiliteringen@vll.se

Verksamhetschef

Gunilla N. Larsson
Telefon: 090-785 71 30

Umeå

Barn- och ungdomshabilitering Umeå

Barn- och ungdomshabilitering Umeå
Kandidatvägen 31-33
907 33 Umeå

Telefon: 090-785 42 00
Fax: 090-19 58 35
Telefon, reception: 090-785 42 01
Mobilteltelefon badansvarig: 070-623 25 15

Ungdom- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå

Ungdom- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå
Norrlandsgatan 18 B
903 27 Umeå
Telefon: 090-785 71 21

Lycksele

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen
Stenbergska hälsocentralen
Johan Skyttes väg 6, Box 244
921 24 Lycksele

Telefon 0950-390 00
Fax: 0950-393 48
Assistent: 0950-393 65

Skellefteå

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

Telefon: 0910-77 10 00
Fax: 0910-381 60
Telefon reception: 0910-77 07 00