Geriatriskt centrum Umeå

Geriatriskt centrum är specialistklinik för patienter med behov av geriatrisk vård och rehabilitering.

Geriatriskt centrum på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Geriatriskt centrum Umeå?

Geriatriskt centrum på 1177.se

En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av intraprofessionella team, såkallad Comprehensive Geriatric Assessment, CGA. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.

Geriatriskt centrum har ansvar för demensprocessen i Västerbottens län.

Geriatriskt centrum har tillsammans med Umeå universitet ett länsuppdrag inom det geriatriska kompetensområdet gällande undervisning, handledning, konsultationer, kunskapsutbyten samt forskning och utveckling. 

Målgrupp

  • Patienter 65 år och äldre med många olika sjukdomar som interagerar, så kallad multisjuklighet i kombination med åldrandets konsekvenser med behov av specialiserad vård och rehabilitering.
  • Patienter oavsett ålder vid misstanke om kognitiv sjukdom med behov av specialiserad utredning/behandling/rehabilitering.
  • Patienter oavsett ålder för konsultation och utredning/behandling/rehabilitering vid svåra beteendemässiga och psykiska symtom på grund av komplikationer till demenssjukdom så kallad BPSD.
  • Postmenopausala kvinnor, och män i motsvarande ålder, för specialiserad utredning och behandling av osteoporos.

Medarbetare

Vid kliniken arbetar cirka 200 personer i professionerna arbetsterapeut, avdelningschef, bemanningsassistent, dietist, kurator, läkare, medicinsk chef, medicinsk sekreterare, patientvärdinna, processledare, professor, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, sjukvårdsbiträde, skötare, undersköterska, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare.

Kontakt

Postadress

Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå

E-post, administrativa ärenden

geriatrisktcentrum.umea@vll.se


Kontakt

Undis Englund
Verksamhetschef
E-post: undis.englund@vll.se