Barn- och ungdomscentrum

Barn- och ungdomscentrum är ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och nyföddhetsvården och tar emot patienter från hela norra regionen.

Barn- och ungdomscentrum på 1177 Vårdguiden

Söker du kontaktuppgifter till en mottagning eller avdelning inom Barn- och ungdomscentrum?

Hitta vård på 1177.se

Målsättningen är att erbjuda länets barn och ungdomar (och deras föräldrar) bästa möjliga hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, ett respektfullt bemötande och stor delaktighet i vården. Förebyggande insatser, diagnostik, behandling, vård samt rehabilitering/habilitering integreras i så hög utsträckning som möjligt.

Länskliniken omfattar sju organisatoriska enheter med totalt cirka 390 anställda:

  • Allmän mottagning Umeå
  • Hjärtmottagning Umeå
  • Vårdavdelning 2 Umeå (Allmän)
  • Vårdavdelning 3 Umeå (Cancer/blodsjukdomar)
  • Neo-IVA Umeå (Intensivvård, för tidigt födda barn)
  • Allmän mottagning/Vårdavdelning 14 Skellefteå (Allmän)
  • Allmän mottagning Lycksele

Kontakta oss

Postadress

Barn- och ungdomscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå


Kontakt

Antti Holsti
Verksamhetschef
E-post: antti.holsti@vll.se
Mobil: 0730-811 843