Beteendemedicin

Vårt uppdrag är att erbjuda intensiv livsstilsbehandling till patienter med fetma och/eller metabolt syndrom som är "högriskindivider" för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Beteendemedicin på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktinformation till Beteendemedicin i Umeå eller Sorsele?

Hitta vård på 1177.se

Beteendemedicin har en ledande roll i Västerbottens läns landsting när det handlar om livstilsförändringar, och är i fronten för kunskapsinhämtning och forskning inom området.

Vi erbjuder ett ettårigt behandlingsprogram i grupp som syftar till långsiktiga livsstilsförändringar med hälsosammare matvanor, ökad fysisk aktivitet, minskad stress, ökat välbefinnande och förhöjd livskvalitet. Programmet innehåller individuell planering och uppföljning av livsstilsförändringar och hälsomål, men även matlagning, fysisk aktivitet och stresshantering i praktiken.

Samarbete sker med bland annat Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), Hjärtcentrum, primärvård, psykiatrisk klinik, Medicincentrum och kirurgisk klinik. Syftet med samverkan är bästa möjliga omhändertagande av patienten, förebyggande av livsstilssjukdomar och kunskapsspridning.

Information till dig som ska remittera till beteendemedicin

Kontakta oss

Umeå och Sorsele
För ärenden som inte rör patienter:
beteendemedicin@vll.se

Umeå
Postadress:
Beteendemedicin Umeå
Tvistevägen 48
907 36 Umeå

Medicinsk sekreterare
Stina Sjöberg
E-post: stina.sjoberg@vll.se
Telefon: 090-785 89 53

Sorsele
Postadress:
Beteendemedicin Sorsele
Sorselegårdsvägen 1
924 31 Sorsele

Sektionschef
Katarina Fransson
E-post: katarina.fransson@vll.se 
Telefon: 0952-550 20


Kontakt

Katarina Steinholtz
Avdelningschef
E-post: katarina.steinholtz@vll.se
Telefon: 090-785 33 73
Annika Nordin-Johansson
T.f. verksamhetschef
E-post: annika.nordin.johansson@vll.se
Telefon: 070-290 63 08