Arbets- och miljömedicin

Vårt uppdrag är att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö.

Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till arbets- och miljömedicin?

Arbets- och miljömedicin på 1177.se

Vid arbets- och miljömedicin utreds patienter där man misstänker att ohälsan är relaterad till arbetet eller miljön. Vi bedriver även regionverksamhet, utvecklings- och forskningsarbete samt genomför utbildningsinsatser. Alla arbetsområden är viktiga för att identifiera och förstå arbets- och miljöproblem. I vårt förebyggande arbete sprider vi kunskap om olika arbetsmiljöer och ger råd om hur dessa kan förbättras.

Kunskapsförmedling till olika aktörer i samhället sker bland annat genom:

  • information till personal inom företagshälsovården
  • kontakt med arbetsmarknadens parter samt politiker
  • arbetsmiljöinformation till personal inom skolan
  • information till olika intressegrupper

Kunskapscentrum för norra regionen

Vi har uppdrag som rör hela norra sjukvårdsregionen inom både arbetsmedicin och miljömedicin, vilka finansieras av landstingen och regionerna i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen.

Kontakta oss

För ärenden som inte rör patienter
E-post: amm@vll.se

Postadress och telefon
Arbets- och miljömedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 24 50, 090-785 24 51

Kontaktuppgifter till personal på arbets- och miljömedicin


Kontakt

Lars Modig
Avdelningschef
E-post: lars.modig@vll.se
Telefon: 090-785 23 79
Annika Nordin-Johansson
T.f. verksamhetschef
E-post: annika.nordin.johansson@vll.se
Telefon: 070-290 63 08