Arbets- och beteendemedicinskt centrum Umeå

Vår uppgift är att förebygga, bedöma, utreda och åtgärda arbets-, miljö- och livsstilsrelaterad ohälsa. Verksamheten är ett kompetenscentrum, och vi bedriver forskning och undervisning främst tillsammans med Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Här arbetar omkring 60 medarbetare vid fyra avdelningar: arbets- och miljömedicin, beteendemedicin, livsmedicin och stressrehabilitering. Vår verksamhet och inriktning påverkas främst av förändringar i omvärlden; det vill säga samhällsutveckling, människors livsstil, arbetsmiljö och yttre miljö.

Jobba hos oss på Arbets- och beteendemedicinskt centrum


Kontakt

Annika Nordin-Johansson
T.f. verksamhetschef
E-post: annika.nordin.johansson@vll.se
Telefon: 070-290 63 08
Stina Bergström
Vårdadministratör
E-post: stina.e.bergstrom@vll.se
Telefon: 090-785 24 51
Ulla Hjalmarsson
Verksamhetsutvecklare
E-post: ulla.hjalmarsson@vll.se
Telefon: 090-785 33 74