Sjukhusvård

I verksamhetsområdet Sjukhusvård ingår alla sjukhuskliniker och verksamheter inom området funktionshinder. Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om verksamheterna.

Huvuduppdraget för verksamhetsområdet Sjukhusvård är att tillhandahålla hälso- och sjukvård vid länets tre sjukhus. I uppdraget ingår att utbilda studenter och personal, att bedriva forskning och att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar.

En förutsättning för ständiga förbättringar är att vi systematiskt följer upp verksamheten och att alla ledningsnivåer inom sjukhusvården får utbildning i och arbetar med förändringsledning.

På de här sidorna kan du läsa mer om de verksamheter som ingår i verksamhetsområdet Sjukhusvård. Här nedanför hittar du ocskå information om sjukhusvårdens ledning och våra sjukhus.

Ledning

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Brita Winsa
090-785 72 52, 070-352 47 16
brita.winsa@vll.se

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

Annika Nordin Johansson
090-785 7072, 070-290 63 08
annika.nordin.johansson@vll.se 

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

Jonas Claesson
090-785 72 55, 070-388 41 69
jonas.claesson@vll.se 

Chefsassistent

Monika Brändström
090-785 73 77, 070-355 79 81
monika.brandstrom@vll.se

Verksamheter

 • Akutsjukvården Västerbotten
 • Arbets- och beteendemedicinskt centrum
 • Barn- och ungdomscentrum Västerbotten
 • Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten
 • Bild- och funktionsmedicin Västerbotten
 • Cancercentrum Umeå
 • Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten
 • Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten
 • Geriatriskt centrum Umeå 
 • Habiliteringscentrum Västerbotten
 • Hand- och plastikkirurgisk klinik
 • Hjälpmedel Västerbotten
 • Hjärtcentrum Umeå
 • Hud och STD Västerbotten 
 • Infektionsklinik Umeå 
 • Kirurgcentrum Västerbotten
 • Laboratoriemedicin Västerbotten
 • Medicincentrum Umeå 
 • Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele 
 • Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå 
 • Neuro-huvud-halscentrum Västerbotten
 • Psykiatricentrum Västerbotten
 • Rehabcentrum Skellefteå
 • Reumatologi Västerbotten 
 • Rörelseorganens centrum Västerbotten
 • Ögonklinik Lycksele
 • Ögonklinik Skellefteå
 • Ögonklinik Umeå