Logistik

Logistik är en länsorganisation som är indelad i fem avdelningar; Upphandling, Kostförsörjning Skellefteå, Affärsutveckling, Transport, Arkivverksamhet och enheten Säkerhet och miljö.

Vi på Logistik har som uppdrag att optimera landstingets processer inom områdena material-, kost- och tvättförsörjning, upphandling, inköp, interna transporter, sjuk- och tjänsteresor samt säkerhet och miljö.

Jobba hos oss på Logistik

Postadress

Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå


Kontakt

Mats Raneblad
Verksamhetschef
Telefon: 090-785 85 16
Mobil: 070-304 85 16