Service

Verksamhetsområdet Service har uppdraget att skapa de fysiska och funktionella förutsättningar som krävs för att landstinget ska kunna bedriva sin verksamhet.

I verksamhetsområdet ingår

  • Fastighet
  • Logistik Västerbotten
  • Intern service
  • Tele Västerbotten
  • Bemanningsbyrån

Ledning

Servicedirektör

Tommy Svensson
090-785 72 30, 072-227 54 84
tommy.svensson@vll.se  

Chefsassistent

Maléne Holmgren
090-785 70 85, 070-649 70 85
malene.holmgren@vll.se