Undersökning patientnöjdhet

Landstingets primärvård kommer att undersöka hur patienter som besöker våra hälsocentraler och sjukstugor den 11 och 12 december 2017 upplever sitt besök. Denna undersökning är unik i sitt slag och testas nu för första gången. Om svarsfrekvensen blir god är avsikten att upprepa undersökningen ungefär två gånger per år.

Mobiltelefon

Målgruppen för undersökningen är patienter som besöker läkare, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog eller kurator. I de fall patienten är under 15 år kommer medföljande målsman att tillfrågas att delta.

När patienterna anmäler sitt besök i receptionen kommer man att bli tillfrågad att delta i undersökningen och om patienten kan tänka sig detta lämnar man sitt mobiltelefonnummer. Ett SMS med en länk till en webb-enkät innehållande tre frågor kommer att skickas ut inom några dagar efter besöket. Man är helt anonym och kontaktuppgifterna kommer inte att lämnas vidare eller sparas efter avslutat undersökningstillfälle.

Frågorna mäter hur patienten upplever bemötande på hälsocentralen eller sjukstugan, om hur man upplevde delaktigenheten vid mötet samt om patienten kan tänka sig att rekommendera hälsocentralen eller sjukstugan till någon annan. Urvalet av frågorna har gjorts inom de områden som upplevs som viktiga i vår kontakt med patienter.

Resultatet kommer att presenteras på denna webbsida vid avslutad undersökningsperiod.