Undersökning patientnöjdhet

Resultat av patientundersökning 11-12 december 2017

Primärvården i Sverige deltar årligen i en nationell patientenkät. Landstingets primärvård genomförde dess utom en egen undersökning av patienternas nöjdhet vid Västerbottens landstingsdrivna hälsocentraler och sjukstugor under två dagar i december 2017. För första gången testades möjligheterna att använda SMS för att besvara frågorna. Patienter som besökte hälsocentralerna och sjukstugorna den 11-12 december, tillfrågades om att besvara en enkät via SMS. Totalt skickades 1077 SMS ut och 517 svar inkom, vilket ger en svarsfrekvens på 48%. Enkäten innehöll fem frågor och svaren på dessa presenteras nedan:

Resultat av fråga 1

Resultat av fråga 2

Fråga 3

Resultat fråga 4

 

Resultat fråga 5