Patientnämnden

Patientnämnden ska stödja patienter och närstående samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. I patientnämnden finns förtroendevalda politiker och tjänstemän.

Om du inte är nöjd med vården – 1177 Vårdguiden

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga och lämna synpunkter. På 1177.se kan du hitta kontaktuppgifter till patientnämnden och ta reda på hur du gör om du inte är nöjd med vården.

Så kan du lämna synpunkter på vården

Patientnämndens tjänstemän kan ge dig information om dina möjligheter, reda ut problem och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver i sjukvården. Nämnden ska också låta ansvariga för vården få veta vilka iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienternas trygghet och säkerhet. Dina synpunkter eller klagomål kan alltså komma även andra tillgodo. 

Den som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson, en medmänniska som kan vara till god hjälp i en svår situation. Det är patientnämnden som rekryterar och utser stödpersoner.

Stödperson vid tvångsvård på 1177.se

Patientnämndsverksamhet i kommunerna

Kommunerna bedriver hälso- och sjukvård och allmän omvårdnad vid till exempel sjukhem, servicehus och gruppboenden. Även för denna verksamhet ska det finnas nämnder med uppgift att stödja patienter eller boende. Alla kommuner i länet har överlåtit till landstingets patientnämnd att sköta den här verksamheten för kommunens räkning.

Kontakt