Ekonomistab

Ekonomistaben ansvarar för stöd till ledning och verksamhet, bland annat när det gäller budget, uppföljning, analys och kalkyler. Stödet till verksamheten är organiserat i fem enheter.

Ekonomidirektör

Katarina Holmgren
090-785 70 80, 070-285 57 96
katarina.e.holmgren@vll.se 

Anita Liuski
Chefsassistent
Telefon: 090-785 70 75
E-post: anita.liuski@vll.se

Redovisningschef 

Jenny Eklund
Telefon: 090-785 32 88
E-post: jenny.b.eklund@vll.se

Chefscontroller

Per Sehlin
Telefon: 090-785 70 92
Mobil: 070-675 70 92
E-post: per.sehlin@vll.se

Budgetchef

Kristin Antonsson
Controller
Telefon: 090-785 70 65, 0910-77 18 18
Mobil: 070-347 28 18
E-post: kristin.antonsson@vll.se

Regionavtal och vårdfakturering

Henrik Olofsson
Controller
Telefon: 090-785 70 95
Mobil: 072-585 26 22
E-post: henrik.olofsson@vll.se

KPP

Sten-Olof Åberg
Controller
Telefon: 090-785 70 93
E-post: stenolof.aberg@vll.se 

Verksamhetsutveckling

Barbro Johansson
Controller
090-785 70 94, 070-653 70 94
E-post: barbro.johansson@vll.se

Adress

Västerbottens läns landsting
Ekonomistab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå