Organisation och verksamheter

Landstinget har en enda förvaltning som är indelad i fem länsövergripande verksamhetsområden. Det administrativa stödet är organiserat i sex staber. På de här sidorna hittar du information om vår tjänstemannaledning och våra verksamheter.

Vår länsgemensamma förvaltning syftar till att få en rationell arbetsfördelning mellan administration, service och kärnverksamhet.

Verksamhetsområden

  • Sjukhusvård
  • Service 
  • Primärvård
  • Tandvård
  • Digitalisering och medicinsk teknik

Staber

  • Ledningsstab
  • Stab för forskning och utbildning
  • Ekonomistab
  • HR-stab
  • Kommunikationsstab