Organisation och utbildning

Landstingets miljöledningssystem och webbaserade miljöutbildning är tillgänglig för alla medarbetare

Landstinget vill att miljöledningssystemet ska vara ett stöd i det dagliga arbetet.

Det finns två mätbara mål för området.

Miljöledningssystem

Mål 17: Miljöledningssystemet är implementerat i landstinget samtliga verksamheter samt integrerat i landstingets ledningssystem år 2019.

Resultat 2017

Miljöledningssystemet är inte infört i landstingets ledningssystem. Arbetet har påbörjats under 2017.

Miljöutbildning till personal

Mål 18: Andelen anställda som har genomgått utbildning är 95 procent år 2019.

Resulat 2017

Fyra procent av de anställda i landstinget har gått miljöutbildning under året. Landstingets miljöutbildning är tillgänglig för alla medarbetare i landstingets utbildningsplattform Lärande landsting.