Läkemedel och lustgas

Landstingets utsläpp av lustgas är 55 procent mindre än 2005 och ny handlingsplan för att minska utsläpp och kassation av läkemedel har tagits fram.

Läkemedelsrum på IVA på Skellefteå lasarett
Foto: Andreas Nilsson

Landstinget vill minska utsläpp och kassation av läkemedel samt minska utsläpp av lustgas.

Det finns två mätbara mål för området.

Läkemedel och miljö

Mål 7: Utsläpp och kassation av läkemedel har minskat enligt handlingsplan år 2019

Resultat 2016

En handlingsplan för att minska utsläpp och kassation av läkemedel har tagits fram under 2016. Handlingsplanen fokuserar på att minska förskrivningen av utvalda läkemedel med känd miljöpåverkan.

Lustgas

Mål 8: Utsläpp av lustgas har minskat med 60 procent år 2019.

Resultat 2016

Landstingets lustgasutsläpp minskar med 55 procent jämfört med 2005 års nivå. Naturvårdsverket har under 2016 tilldelat landstinget bidrag för att minska klimatpåverkan från lustgasanvädningen på Norrlands Universitetssjukhus. Landstinget genomför upphandling av utrustning för att rena lustgasutsläpp under 2017.