Miljöredovisning

Miljöredovisningen redovisar årligen resultatet av de detaljerade målen i det miljöpolitiska programmet. En sammanfattning av hur arbetet går finns i årsredovisningen.

Miljöredovisningen följer årligen de mätbara mål som är fastställda inom de områden där landstinget har störst påverkan på miljön, Detaljerade, mätbara mål finns inom områdena fastigheter och energianvändning, trafik, läkemedel och lustgas, produkter och kemikalier samt organisation och utbildning.

Landstingets årsredovisning redovisar en sammanfattning av hur miljöarbetet går.

Landstingets årsredovisning för 2017

Nedan presenteras miljöredovisning för 2017 med resultat för varje område där landstinget har störst påverkan på miljön.