Miljöledningssystem

Som stöd för att uppfylla miljöpolicy, övergripande och detaljerade mål samt lagstiftning har landstinget ett miljöledningssystem med rutiner och en tydlig organisation.

Landstingets miljöledningssystem är uppbyggt enligt ISO 14001 men är inte certifierat. Miljöledningssystemet omfattar alla landstingsverksamheter samt hyresgäster och entreprenader.

Det är ett strukturerat arbetssätt som hjälper till att ge systematik åt miljöarbetet. Miljöledningssystemet är ett levande dokument där drivkraften är ständig förbättring.

Miljöledningssystemet ska successivt integreras i landstingets ledningssystem, LITA som håller på att tas fram för landstinget.

Landstingets miljöledningssystem