Kontaktuppgifter

Inom basenheten Logistik, avdelningen för säkerhet och miljö, finns landstingets stödfunktion för miljöfrågor och kemiska produkter.

Stödfunktionen för miljö handlägger myndighetsfrågor kopplade till miljöbalken för sjukhusen, utgör stöd till landstingsledning och landstingets verksamheter i miljöfrågor t.ex. utbildningar, stöd vid upphandlingar och driver olika projekt för att genomföra landstingets miljöpolicy. De är också verksamhetens stöd när det gäller kemiska arbetsmiljörisker.

Miljösamordnare och säkerhetsrådgivare
för farligt gods Karin Modig
karin.modig@vll.se
070-246 19 86

Miljösamordnare Susanne Bergström
susanne.bergström@vll.se
0910-771887, 070- 313 15 32

Miljösamordnare Eva-Lotta Emanuelsson
evalotta.emanuelsson@vll.se
076-135 39 94