Test av formulär

Vi testar ett formulär. Inga inkomna svar kommer att behandlas.

Föreningens namn

 

Organisationsnummer
 

Adress
 

Postnummer
 

Ort
 

Post/bankgiro
 

Uppdragets namn
 

Sökt i kronor
 

Beskrivning (Vad ska göras?)
 

Målgrupp
 

Tidsplan
 

Vilket av följande målområden ingår i uppdraget?

Hur följer ni upp ert arbete?
 

Vilka samarbetspartner har ni?
 

Ange här om ni har bidrag från andra aktörer och i så fall vilka dessa aktörer är (tex kommun, studieförbund)
 


Ladda upp ekonomisk kalkyl
Använd gärna denna mall (excel)

 
Uploading file...


Kryssa i de påståenden som stämmer med er förening:

Föreningen är demokratisk


Föreningen har en styrelse med minst tre medlemmar


Föreningen har en revisor?


Föreningen har återrapporterat eventuella tidigare folkhälsobidrag från landstinget
Kontaktperson, namn
 

Kontaktperson, telefon
 

kontaktperson, epost (fyll i för att få en kopia på ansökan)