Grafisk profil

Målet att nå visionen om världens bästa hälsa 2020 ska genomsyra vårt arbetssätt och vårt sätt att uppträda och påverkar även landstingets grafiska profil.

Den grafiska manualen innehåller mer än våra profilfärgers koder eller regler kring hur vi behandlar vår logotyp. Det vi framför allt vill visa är de möjligheter profilen erbjuder. Se därför den grafiska manualen som en samling ingredienser att välja bland, med beskrivningar av hur de kan kombineras. Innehållet kompletteras och uppdateras löpande.

Hör gärna av er till oss på kommunikationsstaben om ni har funderingar kring hur man tillämpar och använder landstingets reviderade grafiska profil.


Kontakt

Elisabeth Sund
Grafisk formgivare
E-post: elisabeth.sund@vll.se
Telefon: 090-785 18 49
Mats Helgesson
Grafiker
E-post: mats.helgesson@vll.se
Telefon: 090-785 71 80
Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
E-post: malin.aberg@vll.se
Telefon: 090-785 72 23