Sapmi

Här finns samlad information på nordsamiska och sydsamiska

Nordsamiska/Davvisámegiella

Här finns samlad information på nordsamiska.

Dás lea čohkkehuvvon dieđut davvisámegillii

På 1177.se och umo.se finns information på nordsamiska om hälsa och vård.

Ruovttusiidduin 1177.se ja umo.se gávdno diehtojuohkin dearvvašvuođa ja dikšuma birra.

Dulkonbálvalus / Tolktjänst

1177.se/other-languages

 

Láhka náššuvnnalalaš unnitloguid birra davvisámegielas/

Lagen om nationella minoriteter

Minoritet.se

Dán eanandiggi bargá / Detta gör landstinget

Nordsamiska Detta gör landstinget.pdf

Sydsamiska/Åarjelsaemien

Här finns samlad information på sydsamiska.

Daesnie bïevnesh åarjelsaemien gïelesne tjööngheldihkie.

Information på 1177.se och UMO.se

På 1177.se och umo.se finns information på sydsamiska om hälsa och vård.

1177.se jïh umo.se sæjrojne bïevnesh åarjelsaemiengïelesne gååvnesieh healsoen jïh hoksen bïjre.

1177.se/nationella-minoritetssprak

umo.se/nationella-minoritetssprak

 

Laake naasjovnen unnebelåhkoej bïjre åarjelsaemien gïelesne/

Lagen om nationella minoriteter

Minoritet.se